COFRANCE SARL

bu gün bu:

1595

hoşamal müşderiler

187

hyzmatdaşlar

17

gündelik ýüztutmalarBiz bilen habarlaşmak üçin:

Barmak üçin: Cofrance SARL, 29 Rue de France, 06000 Nice, France

Ýazmak üçin: cofr@cofr.ru

Jaň etmek üçin:

+7 (495) 4813905 (MSK)

+7 (812) 3091786 (SPB)
+38 (044) 3921436 (KIEV)
+7 (727) 3495174 (ALMATY)
+33 629-961-135 (NICE)

+33629961135

@cofrance


COFRANCE SARL au capital de 30000 € – Siret 79483540500018– Code APE 7022Z– TVA N FR 41794835405

  • Post address: Cofrance SARL, Rue de France 29, 06000 Nice, France www.cofr.ru
  • Visiting address: Cofrance SARL, Rue de France 54, 06000 Nice

Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le numéro d’immatriculation ORIAS 14005763 en qualité de:

  • Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP),
  • Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA)

e-mail: cofr@cofr.ru
Office:+33483501173
Mobile: +33629961135
Fax: +33493801305

Redaksiýanyň salgysy we telefony:

197198 Sankt-Peterburg Dobrolýubow köçesi 27-10 telefon +78123091786

Baş redaktor: Arhangelskaýa Ýu.A. nice@arendal.ru

Internet sahypasy Sowet döwründen soňky giňişlik we bütindünýä üçin Fransiýada we Monakoda gozgalmaýan emläkler barada täzelik portaly bolup durýar. ArendaL.ru sahypalarynda täzelikler, ekspertleriň bellikleri, analitik materiallar, eksklýuziw suratlar we wideo materiallar çap edilýär. Reklama Russiýa Federasiýasynyň reklama hakynda kanunçylygyna laýyklykda goýulýar.

Köpçülikleýin habar beriş serişdesiniň hasaba alnandygy barada şahadatnama